கதவுகள் வாஸ்து/Door vastu in tamil/ பின் கதவு வாஸ்து

கதவுகள் வாஸ்து,வாஸ்துப்படி கதவுகள் அமைக்கும் முறை, Door vastu in tamil,Vastu for Doors,வீட்டு கதவு வாஸ்து ,Door vastu in Tamil,Auspicious Vastu Tips for Entrance/Main Door,Vasthu tips for கதவுகள்,Vastu for Doors and Windows, Door, Window, Vastu Articles, Articles on Vastu Shastra, Vaastu, Vastu, Vastu Shastra, Vastu Tips, Vastu Consultant, Vastu for doors, Vaastu for windows, Placement of doors

கதவுகள் வாஸ்து\வாஸ்துப்படி கதவுகள் அமைக்கும் முறை /Door vastu in tamil

vastu for tree

கதவுகள் வாஸ்து,வாஸ்துப்படி கதவுகள் அமைக்கும் முறை, Door vastu in tamil,Vastu for Doors,வீட்டு கதவு வாஸ்து ,Door vastu in Tamil,Auspicious Vastu Tips for Entrance/Main Door,Vasthu tips for கதவுகள்,Vastu for Doors and Windows, Door, Window, Vastu Articles, Articles on Vastu Shastra, Vaastu, Vastu, Vastu Shastra, Vastu Tips, Vastu Consultant, Vastu for doors, Vaastu for windows, Placement of doors.வீட்டில் கதவுகள் பொருத்தும் வாஸ்து விதிகள் பற்றி … Read more

நாம் வீடு கட்டும் போது தலைவாயில் எப்படி வைப்பது?

நாம் வீடு கட்டும் போது தலைவாயில் எப்படி வைப்பது? வைப்பதில் பல விசயங்களை உன்னிப்பாக கவனித்து செய்ய வேண்டும்.ஏனெனில் தலைவாசல் என்பது ஒருவரின் தலைஎழுத்தினையே மாற்றம் செய்யும். அதாவது நிலை வைப்பதில் இருந்து அது எந்தவித மரத்தினில் இருக்க வேண்டும். அதேபோல நிலையினில் சங்கு ஸ்தாபனம் செய்வதில் இருந்து அந்த சங்கினை எப்படி மரத்தின் எங்கே துளை அமைத்து எந்த திசை பார்த்து வைக்க வேண்டும்.எப்படி பொருத்த வேண்டும். நிலை நிறுத்தும் போது அதன் லஷ்மி பாகத்தில் … Read more