அபிஷேகம் பலன்கள்

அபிஷேகம் பலன்கள்

நினைத்த காரியம் கைகூடுவதற்கு இறைவனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக வழிபாட்டினை நடத்தும் போது நாம் நினைத்த காரியங்களுக்கு இறைவன் அருள் கொடுப்பார்கள். அந்தவகையில் ஒவ்வொரு அபிசேக பொருள்களை இறைவனுக்கு அபிசேகம் மூலமாக அர்பணித்து வழிபாடு செய்வது நல்லது. ஒவ்வொரு அபிஷேக வழிபாட்டிற்கும் சிறப்பு பலன்கள் உள்ளது. அவரவர் வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப அபிஷேகம் செய்து பலனை பெறலாம். குரல் இனிமை பெறுவதற்கு தேனால் அபிஷேகம் செய்யவேண்டும். நெய் அபிஷேகம் முக்தியினை தரும். நல்ல குழந்தைகளை பெற தயிர் அபிஷேகம் செய்யலாம். … Read more

அபிஷேக பொருள்களின் பலன்கள்

அபிஷேகம் பலன்கள்

அபிஷேகம் பலன்கள்             நினைத்த காரியம் கைகூடுவதற்கு இறைவனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக வழிபாட்டினை நடத்தும் போது நாம் நினைத்த காரியங்களுக்கு இறைவன் அருள் கொடுப்பார்கள். அந்தவகையில் ஒவ்வொரு அபிசேக பொருள்களை இறைவனுக்கு அபிசேகம் மூலமாக அர்பணித்து வழிபாடு செய்வது நல்லது. ஒவ்வொரு அபிஷேக வழிபாட்டிற்கும் சிறப்பு பலன்கள் உள்ளது. அவரவர் வேண்டுதலுக்கு ஏற்ப அபிஷேகம் செய்து பலனை பெறலாம். குரல் இனிமை பெறுவதற்கு தேனால் அபிஷேகம் செய்யவேண்டும். நெய் அபிஷேகம் … Read more

வாஸ்துப்படி கழிவுநீர்தொட்டி எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

septic tank vastu in tamil

  ஒரு இல்லத்தில்  கழிவுநீர்தொட்டி எங்கு வரவேண்டும்? எங்கு வரக்கூடாது? அதனால் என்ன நன்மைகள் மற்றும்  தீமைகள் என்ன என்பதைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.  வீட்டின்  மொத்த இடத்திற்கு வடமேற்கு பகுதியான வாயு மூலையில் மட்டுமே கழிவுநீர்தொட்டி  இருக்க வேண்டும். வேண்டும். பகுதியிலும் வீட்டின் கார்பெட் ஏரியாவில் வரக்கூடாது. அதாவது கட்டிடத்திற்குள் வரக்கூடாது. கட்டிடத்திற்கு வெளிப்புற பகுதியில்  எந்த சுவர்களையும் தொடாத அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். சுற்றுசுவருக்கு வெளிப்பகுதியில் ஒரு சரியான அமைப்பில் அமைப்பது நல்லது.  எக்காரணம் கொண்டும் … Read more