கிரைய பத்திரம் பதியும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விசயங்கள்.

document restoration

    கிரயப்பத்திர தகவல்கள் ஒரு இடத்தையோ அல்லது கட்டிட நிலத்தையோ,, ஒரு மற்றொரு நபரிடம் விலை கொடுத்து வாங்கி உங்கள் பெயருக்கு மாற்றி கொள்வதற்கு போடப்படும் ஆவணம் தான் கிரயப் பத்திரம் ஆகும்.மேற்படி கிரயப்பத்திரம் முத்திரை தாள்களில் எழுதப்பட்டு சார்பதிவகத்தில் சாட்சிகள் முன்னிலையில் பதியப்படுவது தான் கிரயப் பத்திர பதிவு ஆகும்.எழுதி கொடுப்பவரின் பெயரும் மற்றும் இன்சியலும், அவரின் அடையாள அட்டை, பட்டா . மின் இணைப்பு, முன் பத்திரம் மற்றும் இதர ஆவணங்களில் உள்ளது … Read more