வீட்டின் உள்ளே வாஸ்து

Tamil-Daily-News-Paper

வீட்டின் உள்ளே வாஸ்து                 தெற்கு வடக்கு பார்த்து சமைக்காதீர். மருத்துவ செலவுகளுக்கு பணம் விரைந்து கரையும். உணவு உண்பது மற்றும் படிப்பது போன்ற அன்றாட நிகழ்வு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு நோக்கி இருப்பதுதான் நல்லது. வடக்கே தலை வைத்து படுக்கை அமைப்பது கூடாது.வடக்கே தலை வைத்தால் வாழ்வு இழந்து போகும். வீட்டின் வடக்கே, கிழக்கே உயராமாக வளரும் நிழல் தரும் மரங்கள் இருப்பது தவறு. வீட்டின் … Read more