வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தினிலும் வாஸ்து

Car-Parking-Portico in chennaivasthu

வாகனங்கள் நிறுத்தும் இடத்தினிலும் வாஸ்து இல்லத்தில்  விதிகளை எப்படி உட்படுத்தி அமைக்க வேண்டும்.? வாஸ்து முறையின்படி கார் நிறுத்துவதற்கான ஷெட் அமைக்கும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களை இங்கே உங்கள் பார்வைக்காக வழங்குகிறேன். வாகனத்தின் ஆரோக்கியம் *************************** வாஸ்து முறைப்படி அமைக்கப்படும் இல்லங்களில் வாழ்கின்ற மக்கள் நல்ல ஆரோக்கியத்தை பெற்று நீண்ட ஆயுளோடு நோய்நொடி இல்லாது வாழ முடியும். அதேபோல வாகனங்களை நிறுத்தி வைக்கும் இடத்தையும் வாஸ்து முறைப்படி அமைத்தால் நாம் உபயோகப்படுத்தும் கார் மற்றும் … Read more