மேட்டூர் வாஸ்து / commercial complex staircase vastu / mettur dam vastu / வணிக வளாகங்கள் வாஸ்து

மேட்டூர் வாஸ்து,commercial complex staircase vastu tamil,mettur dam vastu,வணிக வளாகங்கள் படி அமைப்பு வாஸ்து ,Vastu for Commercial Complex, Direction of Staircase as Per Vastu,Staircase Vastu , Spiral Staircase , Importance of Steps Vastu,கடை வாஸ்து குறிப்புக்கள்,mettur vastu visit,Vastu Shastra consultants Mettur Dam,Vastu Consultants in Mettur Dam Salem,Vastu Shastra Consultants in Mettur Dam

vastu for staircase

vastu for staircase

மாடிப்படி வாயிற்படி, அறைகளின் அளவு           மாடிப்படிகளுக்கு அடியில் இடத்தைப்பொருத்து சாமான் வைப்பறை வைக்கலாம். ஆனால் அறைகளை அமைத்து பொருள் வைக்க கூடாது. படிக்கு அடியில் சாதரணமாக பொருள்களை வைத்து கொள்ளவும். வீட்டில் உட்புறம் உள்ள படிகட்டுகளுக்கு எந்தவிதமான கணக்கும் கிடையாது. மாடிப்படிக்கட்டுக்கள் வடக்கு, வடகிழக்கு,கிழக்கு எக்காரணம் கொண்டும் அமைக்கக்கூடாது. தெற்கிலிருந்து வடக்காகவும், மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் செல்லும்படி மாடிப்படிக்கட்டுக்களை அமைத்தல் சிறப்பு.முதன்மை கதவு எதிராக மாடிப்படி, ஒரு தீவிர மற்றும் பேரழிவுவாஸ்து குறைபாடு அல்லது தோஷம் … … Read more

எட்டு திசைகளில் மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.

மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.             ஒரு இல்லத்தில் மேற்கு திசைக்கு மத்திய பகுதியே மேற்கு திசைக்கு உரிய இடமாகும்.நமது சாஸ்திரம் இந்த இடத்தை வருணபகவானுக்கு இணையாக சொல்கிறது. மற்றும் ஜோதிட அமைப்பில் மழை என்றாலே இருட்டு விரிந்து சூரிய வெளிச்சம் அடங்கும். இந்த இடத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி செய்யும் இடமாக விளங்குகிறது. இந்த இடத்தை தெற்கு திசையை எப்படி கையாள வேண்டுமோ அதுபோல கையாள வேண்டும். இந்த பகுதியில் … Read more