படிக்கட்டு அமைக்க வாஸ்து staircase location as per vastu

படிக்கட்டு அமைப்பதற்கு வாஸ்து,மாடிப்படி அமைக்க சிறந்த இடம்,மாடி படி அமைப்பு, வாஸ்து படி படிக்கட்டு எண்ணிக்கை, வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், மாடிப்படி வாஸ்து சாஸ்திரம், தெற்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து வரைபடம், முதல் மாடி வாஸ்து, தெற்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், மொட்டை மாடி வாஸ்து, மாடிப்படி அளவு,மாடிப்படி வாஸ்து ,staircase vastu in tamil ,staircase location as per vastu,staircase vastu and orientation,Staircase design, staircase vasthu, ground … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.             மனிதர்கள் கால்நடையாக நடந்தாலும்,என்றைக்கும் மனிதர்களை கால்நடையாளர்கள் என்று யாரும் பெயர் வைத்து அழைப்பதில்லை.ஆனால் மனிதர்களுக்காக உழைக்கும் விலங்குகளான ஆடு மற்றும் மாடு,எருமை போன்ற விலங்குகளை கால்நடைகள் என்று அழைக்கின்றனர்.அதற்கு காரணம் மனிதர்களைப்போல கை என்கிற ஒரு உறுப்பு இல்லாத காரணமாகவே இந்தப்பெயர் ஆகும். இன்றைய காலத்தில் நமது மக்கள் அவர்களின் இடவசதிக்கு தகுந்தாற் போல காலியாக இருக்கும் இடங்களில் கட்டிவைத்து வளர்கின்றனர். இதனை … Read more