வீட்டில் கோயில் வழிபாடு வாஸ்து விளக்கங்கள்

வீட்டில் மரம் வழிபாடு

                நண்பர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைய வாஸ்து கட்டுரை கோயில் வழிபாடு சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு எந்த அளவுக்கு மனித வாழ்வில் பாதிப்பை கொடுக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வோம். நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று கூறியிருக்கின்றனர். ஆனால் எந்த இடத்திலும் இல்லத்தில் ஒரு கோயில் சார்ந்த அமைப்பினை உருவாக்க வேண்டாம் என்று சொல்லாமல் சொல்லி விட்டு சென்றார்கள். அதாவது மனித மனித … Read more