ஆஞ்சனேயர் ஆலயம்  இடுப்பில் கத்தியுடனும்,கையில் ஜெபமாலையுடனும்,18அடி உயரத்தில் மிகப்பிரமாண்டமாக இருக்கின்றார்.ஆஞ்சனேயருக்கு மேல் மண்டபம் மூடப்படாத திறந்த அமைப்பில்.இருக்கின்றது.ஶ்ரீராமரின் தூதனாக அனுமன் செயல்பட்ட காரணமாக அவருக்கு அனைத்து அணிகலன்களும் அணிவித்து.மிக சக்தி வாய்த்த பெருமானாக ஆஞ்சனேயர் விளங்குகின்றார். மிகவும் ஆடம்பரத்துடனும் மிகப்பெரிய அலங்காரத்துடன் தமிழகத்தில் இந்த ஆஞ்சனேயர் மட்டுமே. இவரை வணங்கும் போது மன நோய்,மன அழுத்தம், பில்லி சூன்யம்,பேய் பிசாசு உள்ளதாக நினைப்பவர்கள்,கல்வி மற்றும் வாகன வசதி செல்வ நிலையில் உயர்வு போன்ற மாறுதல்கழ் நிகழும். நாமகிரி … Read more