வீட்டு விலங்குகள் வாஸ்து/வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் வாஸ்து domestic animals and birds vastu

pets animals vastu,farm animlas in tamil,Tamil for kids,tamil animals,tamil farm animals for kids,learn tamil,tamil words,tamil words for kids,Tamil names,tamil flashcards,tamil videos,tamil video for kids,Tamilarasi,Tamilarasi kids,Tamilarasi for Kids,வீட்டு விலங்குகள்,விலங்குகள்,Tamil,Animals,Vīṭṭu vilaṅkukaḷ,veetu vilangugal tamil,animals,animals name in tamil,animals tamil,animals for kids in tamil,animals name tamil,domestic animals in tamil,vilangugal,ரகசிய உண்மைகள்,Unknown Facts in Tamil,Unknown Facts,Animals That Bring Bad Luck,Birds That Bring … Read more

வாஸ்து என்றால் என்ன?

what is a vastu

வாஸ்து என்பது என்ன? வாஸ்து என்கின்ற இந்த சாஸ்திரத்தை பலர் பலவிதமான கருத்துக்களை கூறியிருந்தாலும்,இந்த கண்ணிற்கு தெரியாத சக்திக்கு காரணம் நாம் வாழக்கூடிய பூமியும்,இந்த பூமி இயங்க காரணமாக இருக்கும் சூரியனும் தான். அந்தவகையில் இந்த பிரபஞ்சத்தின் விலைமதிப்பிட முடியாத சூரியனின் சக்தியை அதாவது சூரிய ஒளியினை நமது வீட்டில் முறையாக பயன்படுத்தும் போது நம்முடைய மனித வாழ்வில் அதிசயத்தக்க வாழ்க்கை வாழ முடியும். ஆக வாஸ்து என்பது சுருக்கமாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருள்களை கொண்டு மிகமுக்கியமாக … Read more