நனவாகும் கனவு இல்லம் : 3

building foundation vastu

 தரை கான்கிரீட் (flooring concrete.) முன்பு எழுதிய கட்டுரையில் மேடை மண் கொட்டி அது நன்றாக அமுங்கிய(consolidate) பிறகு 3  இன்ச் கணத்தில் மணல் நிரப்பி அதன் மேலே ஒன்றரை ஜல்லி கலந்து கான்கிரீட் போட வேண்டும். இதன் கான்கிரீட் உயரம் 4 இன்ஞ் கனத்தில் இருத்தல்  வேண்டும். கான்கிரீட் கலவையானது 1:4:8 அளவில் இருக்க வேண்டும்.இந்த இடத்தில் வாஸ்து நிபுணர் ஆலோசனை தேவை ஏனென்றால், இங்கு வாயில் வைக்க இடங்களை  விட வேண்டும்,அதனால் அங்கு தவறுகள் … Read more