பணம் பெருக்கும் வாஸ்து:

chennai vasthu

பணம் பெருக்கும் வாஸ்து: ****************************** வாஸ்து அமைப்பின் படி இல்லத்தில் எப்போதும் நறுமணம் வீச வேண்டும்.அதுவும் இல்லத்தில் வரவேற்பு அறைகளில் இருப்பது சிறப்பு.அப்படி தொடர்ந்து இருக்கும் போது, செல்வம் சேரத் துவங்கும்.எங்கோ மறைந்து இருக்கும் பணம்,நமது வீட்டை நோக்கி வரும்.அதே சமயம் இல்லத்தில் விரைய செலவுகளும் குறையும். வீட்டில் எப்படி பேச வேண்டும்? ******************************* நாம் வாழும் வீட்டில் இருக்கும் மக்கள் அனைவரின் பேச்சுக்களில் எப்போதும் இல்லை;மாட்டேன்; இதுமாதிரியான அவச்சொல்லை பேசக்கூடாது.குறிப்பாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் இம்மாதிரியான வார்த்தைகளைப் பேசுவது … Read more