இரண்டு திசைகள் சந்திக்கும் இடம் வாஸ்து

இரண்டு திசைகள் சந்திக்கும் இடம் வாஸ்து

இரண்டு திசைகள் சந்திக்கும் இடம் வாஸ்து   சூனியத்திற்கு திசைகள் இருக்காது.இதில் சூரியன் தலைமை கொண்டு நட்சத்திரங்கள், கோள்கள்,சுற்றி வருகின்றன. இதில் சூரியன் உதய திசை கிழக்கு என்றும்,அது மறையும் திசை மேற்கு என்றும், இதில் மேல் பகுதியான வடக்கு என்றும் கீழ் பகுதி தெற்கு என்றும்,அழைக்கின்றோம்.இந்த இரண்டு திசைகள் சந்திக்கும் இடங்களை மூலை என்றும் கோணம் என்றும் வீதிசை என்றும் அதாவது வித்தைகளுக்கு உள்ள திசை என்றும் கூறுகிறோம்.ஆக நமது அனைத்து திறமைகள் என்று சொல்லக்கூடிய … Read more

காலி இடத்தை வீடு கட்டுவதற்காக எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது

காலி இடத்தை வீடு கட்டுவதற்காக எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது

            நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். ஒரு காலி இடத்தை வீடு கட்டுவதற்காக எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். ஒரு புதிய வீடு கட்டுவதற்கு வாஸ்து சாஸ்திரத்தை அனுபவத்தோடு வாஸ்து நிபுணரை கலந்து அது சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்துகொண்டு மனையை தேர்ந்தெடுப்பது சாலச் சிறந்தது. ஒரு இடமென்பது சதுரம் அல்லது நீள்சதுரமாக இருப்பது சிறப்பு .நீள் சதுரம் என்று சொன்னால் ஒரு பங்கு அகலமும் இரண்டு … Read more