வாஸ்து குற்றங்கள் எந்த மாதிரி விசயங்களை ஒரு வீடு கொடுக்கும்,

வாஸ்து  தவறின் பலன்கள் சந்தோசமான வாழ்வு வேண்டும் என்றுதான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நினைக்கின்றோம்.ஆனால் ஒருசில மக்களால் மட்டுமே அதுபோன்ற வாழ்வு வாழ முடிகின்றது .மீதி உள்ள மக்கள் சொர்க்கத்திற்கு நிகரான வாழ்க்கை வாழ வழி இருந்தும் அவர்களால் வாழ முடிவதில்லை. அதற்கு காரணம் நாம் வாழக்கூடிய வீடு மற்றும், நாம் தொழில் செய்கின்ற தொழிலகங்கள்,பள்ளி கல்லூரி நிறுவனங்கள் ஆக அனைத்து இடங்களும் வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் போது அங்கு இருக்கக்கூடிய, வசிக்க கூடிய, அந்த கூரையின் … Read more