நீண்டகால நோய்க்கு வாஸ்து தீர்வு உண்டா?

vastu remedies for good health

நோய்க்கு வாஸ்து தீர்வு நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்  என்று வள்ளுவப்பெருமான் சொன்னவகையில் நோயின் தன்மையை ஆராய்ந்து,அது வருகின்ற வழியை தெரிந்து கொண்டு அதனை தணிக்கும் வழியை செய்வதே ஒரு நோயை தணிக்கும் வழியாகும்.வளமான வாழ்விற்கு விஞ்ஞான ஜோதிட சாஸ்திரம் நமக்கு வாஸ்து, எனும் வரப்பிரசாதத்தை நமது ஆன்மீக கலாச்சாரத்தில் பதிவு செய்து உள்ளது. நமது ஆன்மீக ஐதீக சம்பரதாயங்கள் மேலை நாட்டினர் சமீப காலங்களாக உற்று நோக்கி நமது சம்பரதாயங்களை ஒவ்வொன்றாக … Read more