தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஜெயித்தவர்கள்

வாஸ்துவில் அதிர்ஷ்டம்

தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஜெயித்தவர்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஜெயித்தவர்கள் பெரும்பாலும் பல தோல்விகளுக்குப் பிறகுதான் வெற்றி என்பதை சுவைத்திருப்பாராகள். குறிப்பாக, முதல் தலைமுறையாகத் தொழில் செய்பவர்கள் நிறைய தோல்விகளையும் தடைகளையும் சந்திப்பது இயல்பு.இக்காலத்தில் ஒரு முறை தோல்வி வந்ததும் நம்மால் முடியாது என்று விலகிச் செல்பவர்கள் ஏராளம்.   நம்மைச் சுற்றிப் பார்த்தாலே சொந்தத் தொழில் பரிசோதனையைச் செய்து பார்த்துவிட்டு வந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள். தங்களின் தோல்விகள் பற்றி அவர்கள் சொல்லும்போதே அவர்களின் எண்ண … Read more