விதைத்த எண்ணங்கள்

              மனித வாழ்வில் மிகச் சிறந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு தோன்றும் எண்ணங்களே ஆகும். எங்கு பார்த்தாலும் மனித மனங்களில் ஏதேதோ எண்ணங்கள்.. பார்க்கும் மனித முகங்கள் எல்லாம் சிந்தனைவயப்பட்டதாகவே தோன்றுகிறது.இறுக்கமான மனிதர்களாகவும்,இயந்திர கதியான மனிதர்களாகவுமே தென்படுகின்றனர். எண்ணக் குவியல்களின் கலவைகளையும்,சிந்தனை ரேகைகளையும் கொண்ட மக்கள் கூட்டத்தைக் காணும் திசையெல்லாம் பார்க்க முடிகிறது. சக மனிதனைக் கண்டு மகிழும் உள்ளமோ,இன்ப துன்பங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதலோ இல்லாமல்தனியொரு … Read more

Top Experienced Global vastu expert,

Vastu expert assistant

வாஸ்து நிபுணரின் துணை       புதிய இடத்தை வாங்கி வீடுகட்டும் மக்கள் வாஸ்துப்படி வசிக்கும் இல்லங்களை அமைத்துக் கொள்ளலாம்.ஆனால் அதற்கு வசதி வாய்ப்பு கால நேர சூல்நிலை எல்லாமே ஒத்து வரும் போது நடக்கும். அதேபோல ஏற்கனவே தனிவீடாக இருந்து அதில் வசிக்கின்ற மக்கள் தங்களது இல்லத்தில் உள்ள வாஸ்து குறைப்பாடுகளை வாஸ்து நிபுணரின் துணைகொண்டு சரிசெய்து சரியாக்கி கொள்ளலாம். பெரியநகரங்களில் அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகளை விலைக்கு வாங்கி அதில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களது … Read more

VIRTUES AND VICES OF EASTERN BLOCK

House with key hole

VIRTUES AND VICES OF EASTERN BLOCK (FEATURES): Research of science of vasthu has established that the residents of the house having vacant space in east and north will be very prosperous both in health and wealth . The science of vasthu is yet to attain the stage of standing the test of precision like any … Read more