வாஸ்து_மணிமொழிகள் 7

Best Vasthu Consultant in chennai.

            பூஜை அறை என்பது அறைக்குள் அறையாக இருப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்து விடுவது. ஈசானத்தில் பூஜையறை விசித்திரமாக இருந்தது துர்வாஸ்து பலத்தோடு ஆண்களின் வாழ்க்கையில் வெற்றியை அழிப்பது. பூஜை செய்வது இல்லத்தில் மேற்கு மத்தி, தெற்கு மத்தி எல்லோருக்கும் மத்தியஸ்தம் செய்யும் மாமனித வாழ்க்கை வழங்கிவிடும் வாஸ்து. பூஜையறைக்கு வேண்டும் இறைவனின் திருவுருவங்கள். ஆனால் வேண்டும் ஒரு விளக்கு.மற்றும் ஒரு சுவரை பார்க்காத பூஜையறை கதவு. பூஜை அறையில் … Read more