வாஸ்து அமைப்பில் மாடிப்படிகளை எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

Staircase on the Vastu

வாஸ்து அமைப்பில் மாடிப்படி             மாடிப்படிகளை அமைப்பதற்கான சரியான இடமாக வடகிழக்கு தவிர மற்ற இடங்களில் அமைக்கும் போது சரியான வாஸ்து விதிகளுக்கு பொருந்தும் அமைப்பாக அமைக்க வேண்டும். உட்புறம் படிகளை அமைக்க வேண்டுமாயின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் மட்டுமே அமைக்க வேண்டும். அப்படி அமைக்கின்ற படிகளுக்கு கீழே பூஜை அறைகளை அமைக்க கூடாது. அதேபோல வெளிப்புறத்தில் தவறான படிகளை எடுத்துவிட்டு அமைக்கும் போதுமட்டுமே வேறுவழியின்றி அமைத்து கொள்ளலாம். ஆனால் … Read more