தொழில் வாஸ்து |corporate vastu tamil |வாஸ்து கேள்வி பதில்கள் |கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வாஸ்து

periyanayakkanpalayam vastu

கார்ப்பரேட் அலுவலகங்கள் சார்ந்த வாஸ்து என்பது மிக மிக முக்கியம் அந்த அலுவலர்களை சார்ந்து பல தொழிற்சாலைகளும் நூற்றுக்கணக்கான பிரான்ச் என்று சொல்லக்கூடிய அலுவலர்களும் இயங்கும் அப்படிப்பட்ட கார்ப்பரேட் அலுவலகத்திற்கு வாஸ்து என்பது மிகச் சரியாக இருக்க வேண்டும் எந்த மூளை சரியாக இருக்கிறது இல்லையோ வடமேற்கு மூலை வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் corporate vastu tamil,தொழில் வாஸ்து,வாஸ்து கேள்வி பதில்கள்,கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கான வாஸ்து,வாஸ்து குறிப்புகள்,கார்ப்பரேட் அலுவலகம் வாஸ்து,அலுவலக வாஸ்து,அலுவலக அறை வாஸ்து,உளவியல் சார்ந்த … Read more