கட்டிடம் கட்ட ௯டாத மனையின் வடிவங்கள்|vastu for irregular plot shapes in tamil

Vastu refers Shapes of the mind,வாஸ்து குறிப்பிடும் செவ்வக மனை அமைப்பு, காலி மனையின் அமைப்பு ,கட்டிடம் கட்ட ௯டாத மனையின் வடிவங்கள்,vastu for irregular plot shapes in tamil,மனை அமைப்பு வாஸ்து ,வாங்கக் கூடாத மனைகள் ,மனையடி சாஸ்திரம் அம்சங்கள், வாஸ்து மனையடி சாஸ்திரம் நீளம் அகலம், Manaiyadi sasthiram tamil, மனையடி சாஸ்திரம் அடி கணக்கு, வீடு கட்டும் அளவுகள், வாஸ்து சாஸ்திரம் மனை, மனையடிசாஸ்திரம்,வளம் கொழிக்கும் வாஸ்து சாஸ்திரம் (Vastu … Read more

மனை வாங்கும்போது வாஸ்து/First step after buying plot vastu

வீட்டு மனை வாங்கும்போது வாஸ்து,First step after buying plot, plot vastu tamil,வாஸ்து படி சரியான பிளாட்டை தேர்வு , Vastu tips for choosing a right flat,Vastu Advice For The Selection Of The Plot,Vastu for Flat, Vastu Advice for Apartment/Flat,vastu for land in tamil vastu for irregular plot, vastu jothidam tamil, plot size vastu in tamil, corner plot vastu, … Read more

ஒரு வீடுகளின் அருகில் இருக்கும் காலி இடங்கள் அந்த வீடுகளை பாதிக்குமா?

Empty land for vastu

காலி இடங்கள் ஒரு வீட்டின் சுற்றுப்புற காலி இடங்கள் கட்டாயமாக பாதிப்பை கொடுக்கும். அது நன்மையாக இருக்குமா அல்லது தீமையாக இருக்குமா என்பது அந்த இடத்தின் சுற்றுப்புற இடங்களை பொறுத்து மாறுபடும். எது எப்படி இருந்தாலும் நமது வீட்டிற்கு சுற்றுசுவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது அந்த வீட்டின் வெளிப்புற தவறுகளில் இருந்து தப்பிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு நல்ல தெருகுத்து உள்ளது, அல்லது தீமையான தெருக்குத்து உள்ளது என்றால் அதன் தாக்கம் அந்த வீட்டிற்கு உண்டு.ஒரு தவறான … Read more