வாஸ்து என்பது என்ன?

                  பாக்கு, வெற்றிலை, சுண்ணாம்பு, இவைகள் தனித்து இருந்தாலும்,இதனை இணைத்து தாம்பூலம் ஆக்கும் போது சுவையான ஆரோக்கியமான உணவாகி மாறிவிடும். அதுபோல சிமெண்ட் செங்கல் மணல் கொண்டு கட்டிடம் கட்டும் போது வீடு ஆகிறது. இதனை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை கொடுக்கும் இல்லமாக அமைக்க தெரிந்து இருக்க வேண்டும். இதுவே வாஸ்து என்கின்றோம். இந்த உலகில் உள்ள படைப்பு பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும் ஓருவிதமான சக்திகள் உடையன.அவைகளை நாம் … Read more