வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்!

vastu-

   வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்! ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ அமைக்கப்படும்போது அதனை வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்படுத்தி அமைப்பது சிறந்தது. வாஸ்துவில் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய அடிப்படை விதிகள். அவை, (1) ஒரு மனை மற்றும் அதனுள் அமைக்கப்படும் கட்டடம் சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக இருத்தல் அவசியம். (2) ஒரு கட்டடம் கட்டும் போது தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியை விட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் அதிக காலியிடம் இருத்தல் அவசியம். (3) … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் டெக்ஸ்டைல் சார்ந்த தறி தொழில்

    வாஸ்து அமைப்பில் டெக்ஸ்டைல் சார்ந்த தறி தொழில் நண்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நண்பர்களுக்கு இனிய வணக்கம். தறி தொழில் சார்ந்த வாஸ்து அமைப்பை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். அதாவது கழிப்பறைகளுக்கு வாஸ்து வாஸ்து பயணத்தில், தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டம், ஈரோடு மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், திருப்பூர் மாவட்டம், போன்ற பகுதிகளில் நிறைய படங்களுக்கு அவர்களுடைய அழைப்பின் பேரில் சென்று அனுபவத்தின் வாயிலாக ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இதனை பார்த்து பயன்படுமாறு … Read more