வாஸ்து அமைப்பில் துணி துவைக்கும் கல்

வாஸ்து அமைப்பில் துணி துவைக்கும் கல்

வாஸ்து அமைப்பில் துணி துவைக்கும் கல் எங்கே இருக்க வேண்டும்? ஆடைகள் இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் என்றுதான் நமது முன்னோர்கள் பழமொழி வாயிலாக கூறி இருக்கின்றனர்.அந்தவகையிலும்,கந்தையானலும் கசக்கி கட்டவேண்டும் என்றும், அறிவுறுத்தி உள்ளார்கள். ஆக நாம் உடுத்தி அழுக்காக உள்ள ஆடைகளை எல்லா இடங்களிலும் துவைப்பது என்பது தவறான செயல் ஆகும். எனது வாஸ்து பயணத்தில் ஒரு இடத்தில் தென்மேற்கு பகுதியில் துவைக்கும் அமைப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். அங்கு சென்றவுடன் நான்கேட்ட முதல் கேள்வி என்னவெனில், … Read more