வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம்

   வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம் வீடு கட்டுவதற்கு முன்பு எல்லோருக்கும் ஏற்படும் முதல் சந்தேகம் என்ன தெரியுங்களா? ஆலயங்களை ஒட்டி வீடுகள் இருப்பது சரியா?தவறா? என்பதுதான். இதற்கான விளக்கத்தை எனது கட்டுரையின் வழியாக பார்க்கலாம். வாஸ்து அமைப்பின்படி வீடு இருந்தால் போதும். கோயில் அருகில் நமது வீடு இருந்தாலும் தவறு கிடையாது. ஆனால் கோயில் நமது வீட்டிற்கு எந்த திசையில் அமைந்துள்ளது என்பது முக்கியம். சில வாஸ்து புத்தகங்களில் சிவபெருமான் ஆலயத்திற்கு … Read more