“உன்னை நீ நம்பு”

Some tips to develop self-confidence.

“உன்னை நீ நம்பு” நம்பியவர்கள் ஜெயித்தார்கள், ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.           இன்றைய இளைஞர்களுக்கு அனைத்து வாய்ப்புகளும் திறமைகளும் இருந்தும் அவர்களால் வெற்றியாளர்களாக வாழ்விலே ஜெயிக்க முடிவதில்லை . இதற்கு என்ன காரணம் என ஆராய்ந்தபோது பலர் போட்டியில் அல்லது ஒரு செயலில் ஈடுபடுவதில் ஆர்வம் அற்றவர்களாக இருப்பதும் அல்லது தோற்றுவிட்டால் என்னாகுமோ என்கிற அச்சத்துடன் இருப்பதும் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது . ஒவ்வொருவரின் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும் இந்த இரண்டு … Read more