புதுப்பாக்கம் வாஸ்து | Vastu Shastra Consultants in Pudupakkam | vastu for toilet |கழிவறை வாஸ்து

pudupakkam vastu

கழிவறைகள் வாஸ்து .வாஸ்துவில் நமது இந்திய வாஸ்துவும், சீன வாஸ்துவும் ஒரு இடத்தில் ஒத்துப்போகின்றன. எந்த இடம் என்பது முக்கியம். சிலர் எப்பொழுதும் சமையலறை அருகில் கழிவறைகள் வரக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனா நம்ம சாஸ்திரத்தில் வடமேற்கு மட்டுமே வரவேண்டும் என்று சொல்கிறோம் ..ஆக வடமேற்கில் மட்டுமே வைப்பது சாலச்சிறந்தது. Vastu Shastra Consultants in Pudupakkam,புதுப்பாக்கம் வாஸ்து,vastu Astrologer in Pudupakkam,கழிவறை வாஸ்து,vastu for toilet tamil, Toilet & bathroom vastu,Vastu Shastra for … Read more