கங்கவள்ளி வாஸ்து / Vastu Tips for Building Compound Walls/gangavalli vastu/compound wall vastu

chennaivastu

Vaastu Shastra Tips For Compound Wall , Vastu Tips For Main Gate/Front Gate, Vastu for Compound Wall, Astrologers in Gangavalli. , Top Numerologists in Nangavalli,Astrologers in Gangavalli, vastu consultant in Gangavalli , Compound Wall, Boundary Wall and Periphery Wall For Vastu, compound wall gate as per vastu,

Vastu for factory, GIDC, MIDC, RIICO, CIDCO, SIDCO, Industrial Area

vastu consultant in tamilnadu

தொழிற் நிறுவனங்கள் சரியானபடி இயங்க வாஸ்து               செல்வத்தை தேடி தரும் தொழிற் நிறுவனங்கள் சரியானபடி இயங்க வாஸ்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வாஸ்துவால் தொழில் சிறந்து விளங்குமா , என்ற சந்தேகம் அதிகம் பேருக்கு உள்ளது. தொழில் நிறுவனங்கள் மேன்மையடைய வாஸ்து உறுதுணையாக உள்ளது. கட்டிடங்கள் அமைப்பில் அதன் உயரத்தில் மாறுபாடுகள் காரணமாக வான் வெளியில் உள்ள நல்ல சக்திகள் இடத்திற்கு இடம் வித்யாசபட்டு. அந்த … Read more

Vastu Tips Compound Wall | Boundary Wall Construction Tips

Sewage tank in vastu

மதிற்சுவர் அமைப்பில் வாஸ்து              ஒரு இல்லத்தை அமைக்கும் முன் அதன் மதிற்சுவரின் நான்கு மூலைகளையும் மற்றும் கட்டிடத்தில் நான்கு மூவைகளையும், சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக இருக்கும்படி சரியாக மூலைமட்டத்துடன் அமைக்க வேண்டும். கட்டப்படும் கட்டிடம் மதிற்சுவரின் மூலையிலிருந்து 90 ° மூலைமட்டம் வரும்படி கட்டடம் கட்ட வேண்டும்.இந்த விதி உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்திலும் பொருந்தும் அமைப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு இடத்திற்கு நான்கு பக்கங்களிலும் கட்டாயம் மதிற்சுவர் அமைக்க … Read more

வாஸ்துப்படி ஒரு வீட்டின் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

வீட்டின் காம்பவுண்ட் வாஸ்துப்படி ஒரு வீட்டின் காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்க வேண்டும்?எக்காரணம் கொண்டும் அடுத்தவர் காம்பவுண்டில் நமது வடக்கு கிழக்கு காம்பவுண்ட் தொடும் அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது. காம்பவுண்ட் எப்போதும் சதுரம் அல்லது செவ்வகமாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் இழுத்த அமைப்பாகவோ அல்லது குறைந்த அமைப்பாகவோ, இருக்கக்கூடாது. காம்பவுண்ட் என்றும் பில்லர் இல்லாது அமைப்பது சிறப்பு. காம்பவுண்டின் எந்த மூலையும் மூடப்பட்ட அமைப்பில் கட்டிடங்களை கட்டக்கூடாது. காம்பவுண்ட் உயரத்தை விட கதவுகள் உயரமான அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது. காம்பவுண்டின் சுவர்கள் … Read more