வீட்டின் சுற்றுச்சுவர்கள்.

வாஸ்து கழிவுநீர் தொட்டி

வீட்டிற்க்கு சுற்றுசுவர் அமைப்பு மிகவும் முக்கியமானது. வாஸ்து அமைப்பு என்பதில் ஒரு வீட்டில் சுற்றுசுவர் இருக்கும் போது ஒரு வீட்டில் கட்டாயமாக எதிர்மறையான பாதிப் பிரச்சினைகள் இருக்காது. ஆக சுற்றுச்சுவரே ஒரு வீட்டின் பிரச்சனையை சரி செய்யும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும்.  வாஸ்து சாஸ்திர விதிகளின் படி வீட்டின் வெளிப்புற சுவரை தாய்சுவர் என்றும் சுற்றுச்சுவரை  தந்தை சுவர் என்றும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம்.ஆக நம்முடைய தாய் தந்தையின் உரிமையை நாம் மற்றவர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்க முடியுமா? … Read more

ஏன் வீட்டிற்க்கு சுற்றுசுவர் அவசியம்?

vastu-modifications-compoundwall-

வீடுகளுக்கு சுற்றுசுவர்கள் காலை வெயில்மனிதனின் உடல்நிலைக்கு உகந்தது ஆகும்.அதானாலேயே முடிந்தவரை வாஸ்து அமைப்பில் கிழக்கு அல்லது வடக்கு பாகத்தில் வீட்டின் வாயில் இருப்பது சிறப்பு என்று சொல்லுகின்றது.மேலும் அதிக காலி இடங்கள் வடக்கிலும்,கிழக்கிலும்,இருக்க வேண்டும்.தெற்கிலும் மேற்கிலும் மனிதர்கள் நடமாட்டம் குறைவாக இருப்பது சிறப்பு. அதேபோல மேற்கிலும், தெற்கிலும், உயர்ந்த மரங்களை வைக்கும் போது தென்மேற்கு ஆற்றல் மட்டுப்படுத்தப்படும்.பூமியில் வடகிழக்கு பருவகாற்று மற்றும் தென்மேற்கு பருவகாற்று என்ற இருபருவ காற்றுகள் வீசுகின்றன.அந்தவகையில் வடகிழக்கில் இருந்து வரும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று … Read more