தெருகுத்துவில் வாஸ்து

chennaivastu.com

தெருகுத்துவில் வாஸ்து சாஸ்திரம்.               கிழக்கில் இருந்து ஒரு மனைக்கு வடகிழக்கில் குத்தும் அதாவது அதற்கு நேர் ஈசான பகுதியில் மோதும் சாலைகள் நல்ல ரஜவாழ்க்கை வாழக்கூடிய அமைப்பை கொடுக்கும். அதேபோல வடகிழக்கில் வடக்கு பகுதியில் இருந்து வரும் சாலையானது மனைக்கு வடகிழக்கில் குத்தும் போது நல்ல அற்புதமான வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அமைப்பை கொடுக்கும். மேற்கூரிய இரண்டு தெருகுத்துக்கள் இருக்கின்ற வீடுகளில் வசிக்கின்ற மக்கள் அந்த வீட்டில் வேறு … Read more