வணிக வளாகங்கள் | வாஸ்து வணிக வளாகம் | வாஸ்து commercial complex vastu | Vastu Complex

வணிக வளாகம் வாஸ்து, commercial complex vastu,வணிக வளாகங்கள் ,வணிக வளாகங்கள் வாஸ்து,Vastu for Commercial Complex,பெரிய கட்டிடங்கள் வாஸ்து,வணிக வாஸ்து,Vastu Shastra Tips For Commercial Buildings,Proper location of the commercial complex regarding roads.

வாஸ்து ரீதியாக வணிக வளாக கட்டிடங்கள் என்பது முழுவதுமாக வாஸ்து விதிகளுக்கு கொண்டுவரமுடியாது மொத்த இடத்தை எடுத்துக் கொண்டு வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வாகனங்கள் நிறுத்தும் ஏற்படுத்திவிட வேண்டும் மேற்கு சாலைகளும் சோலைகளும் இருக்கக்கூடிய வணிக வளாகங்களில் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அதிக இடங்கள் அமைக்கும் பொழுது அந்த வணிக வளாகங்கள் எப்பொழுதுமே பிரசித்தி பெற்ற படங்களாக இருக்கும் வடக்கு பார்த்த கிழக்கு பார்த்த வணிக வளாகங்களில் பெரிய காலியிடங்கள் விடத் தேவையில்லை வணிக வளாகங்களில் பணியமைப்பு என்பது மிக … Read more