வணிக சம்பந்தப்பட்ட பலமாடி கட்டிடங்கள்.

Commercials complexes for vastu

Commercials complexes கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுவது என்பதை வாஸ்து அமைப்பில் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். எப்படி வீட்டுக்கு வாஸ்து பார்க்கின்றோமோ அதுபோலத்தான் வணிக கட்டிடங்களுக்கும் பார்க்க வேண்டும்.       வாஸ்து அமைப்பில் இடம் வாங்கி அங்கு கட்டப்படும் கட்டிடங்களையும் வாஸ்து அமைப்பில் கட்ட வேண்டும்.அப்படி கட்டக்கூடிய கட்டிடங்களை வடக்கு கிழக்கு அதிக இடங்களாக விட்டு கட்டிடம் கட்ட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு எந்த திசையை பார்த்து இருந்தாலும், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் பால்கனி அமைப்பு … Read more