மிகச்சிறந்த அமைப்பில் தெற்கு பார்த்த மனை

வாஸ்துவில் தெற்கு பார்த்த மனை

வாஸ்துவில் சிறப்பு தகவல்கள். வாஸ்துவில் சிறப்பு தகவல்கள் எனும்போது வடக்கு மற்றும் தெற்கு பார்த்த வீடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. ஆனால் மேற்கு மற்றும் தெற்கு பார்த்த வீடுகளுக்கு சொல்ல வேண்டும்.அந்தவகையில் தெற்கு பார்த்த வீடுகளின் வாஸ்து அமைப்பினைப் பற்றி பார்ப்போம். தெற்கு புறத்தின் எதிர்திசை அமைப்பில் ஒரு இல்லத்தை அமைக்கும் போது எளிதாக வாஸ்து அமைப்புக்களை கொண்டு வந்து விட முடியும். ஆனால் தெற்கு பார்த்த மனைகளை அமைக்கும் போது கட்டாயமாக ஒரு வாஸ்து நிபுணரின் … Read more

இடத்தின் பத்திரப்பதிவும் வாஸ்துவும்,

யார் பெயரில் இடம் வாங்க வேண்டும்

யார் பெயரில் இடம் வாங்க வேண்டும் நாம் வாங்கும் இடம் அல்லது நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் இடம் யாருடைய பெயரில் இருக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் முக்கியம். ஆக இடம் என்பது ஆண்கள் பெயரில் இருந்தால் என்ன  பயன்கள் மற்றும், பெண்கள் பெயரில் இருந்தால் என்ன நன்மை  என்பது பற்றி பார்ப்போம். இந்த பஞ்ச பூத சக்தியோடு இணைந்த பூமி பெண் அம்சம் ஆகும். அதானால் தான் பூமியில் உள்ள அனைத்து செடிகள் மற்றும் மரங்களும் இனப்பெருக்கம் … Read more