அருங்கரை அம்மன் ஆலயம், சின்னதாராபுரம்,

அருங்கரை அம்மன் ஆலயம்,

அருங்கரைஅம்மனின் அற்புத சிறப்புகள் கொங்கு நாட்டில் உள்ள அம்மன் ஆலயங்களில் மிகவும் பிரசித்திபெற்ற ஆலயங்களில் இதுவும் ஒன்று.மிகவும் முக்கியமாக  அம்பாள் கோயில்களில் தரப்படும் மஞ்சள் குங்குமம் இங்கு தரப்படுவது கிடையாது. இங்கு ஆலயத்தில் உள்ள நட்டடுப்பு சாம்பளே திருநீராக தரப்படுகிறது.இந்த ஆலயத்தின் அருகே அமராவதி ஆறு ஓடுகிறது இந்த ஆறு மாலை இட்டதுபோல வளைந்து செல்கின்றது.ஆரம்ப காலத்தில் அம்மன் நல்லதாய் என்று அழைக்கப்பட்டாள்.காலப்போக்கில் ஆறின் அருகே இருந்த காரணத்தால் அருங்கரை அமாமன் என்று அழைகாகப்பட்டாள்.   முன்காலத்தில் … Read more