கடின உழைப்பு

நியாயத்தை எடுத்துச் சொல்வதில் கோழையாக இருக்காதீர்கள். நாட்டின் நன்மைக்காக சண்டை செய்வதில் வீரராக இருங்கள். ஒரு கட்டத்தில் அனைத்து மனிதர்களும் ஏழைகளே.ஆகவே ஏழையாக இருக்கும் காலத்தில் உங்களை ஏழை என்று நினைக்காதீர்கள். பணம் என்பது ஒரு சக்தியல்ல. அது கடந்து போவதற்கு ஒரு பாதை தெய்வபக்தியே உண்மையான சக்தி. இந்த உலகில் தோன்றிய நீங்கள் அதற்கு அடையாளமாக இந்த பூமிக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் என்கிற லட்சியத்துடன் வாழுங்கள். இல்லையேல் உங்களுக்கும் கற்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லாமல் போய்விடும். … Read more

வாஸ்துவில் படுக்கை அறை,vastu for bedroom

vastu for bedroom in tamil           வாஸ்துவில் படுக்கை அறையின் அமைப்பைப் பற்றி பார்க்கும் போது,முக்கிய படுக்கை அறை தென்மேற்கில் இருக்கவேண்டும். படுக்கும்போது தலை தெற்கு நோக்கி இருக்கும்படி கட்டிலை போடவேண்டும். அது நல்ல உறக்கத்திற்கும், நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் வழி வகுக்கும். ஒருபோதும், தலை வடக்கு நோக்கி இருக்கும்படி படுக்க்கூடாது.தென்மேற்கு படுக்கையறையில் வெளிச்சம் குறைவாக கண்களை உறுத்தாமலும் இருக்கவேண்டும். எனவே நீலநிற விளக்குகளையோ, பொருத்துவது நல்லது. அமைக்கும்போது, அதிலிருந்து வரும் … Read more