புத்திரதோசம் உள்ளதா? குழந்தைப்பேறு வேண்டுமா?

vastu tips for children,

புத்திரதோசம் வாசகர்களுக்கு நேசம் நிறைந்த உள்ளத்தால் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். எனது வாஸ்து பயணத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவங்களை உங்களுக்கான வாஸ்து சாஸ்திரம் குறித்த விளிப்புணர்வு கட்டுரைகளாக   ஒவ்வொரு தலைப்புகளில் உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன்.  இதனை படித்துபார்த்து சிறிய மற்றும் பெரிய மாற்றங்களை உங்கள் வீட்டில் செய்து  மிகச்சிறப்பான,வளமான வாழ்வு வாழ வாழ்த்துக்கள். குடும்பத்தின் வாரிசு என்பது அந்த குடும்பத்தின் 21 தலைமுறைகளுக்கு,உணவு கொடுத்து சொர்க்கம் அனுப்பி வைக்கும் செயலே ஆகும்.இந்த இடத்தில் வாரிசு இல்லை என்றால் அனுப்பும் … Read more