தென்மேற்கு பள்ளங்கள் வாஸ்து/ நசியனூர் வாஸ்து/ முதலமைச்சர் குல தெய்வ கோவில் வாஸ்து Nasiyanur vastu

தென்மேற்கு பள்ளங்கள் வாஸ்து,நசியனூர் வாஸ்து, நசியனூர் மூவேந்திர ஈஸ்வரர் கோவில் வாஸ்து,Karuppurayan Kovil ,முதலமைச்சர் குல தெய்வ கோவில் வாஸ்து,chennaivastu,அப்பாத்தாள் கோவில் வாஸ்து,Chief Minister of the goddess in the temple,கன்னி மூலை வாஸ்து, பள்ளம் / கிணறு / ஆழ்துளைக் கிணறு,வாஸ்து சாஸ்திரப்படி, தென்மேற்கு மூலை,மனையின் தென்மேற்கு, தெற்கு, மேற்கு திசைகள்,வாஸ்து பகவானை குளிர்விக்க வாஸ்து நாளில் பூஜை,