பரணி நட்சத்திர கோயில்கள்/bharani natchathiram temple

பரணி  நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் – நல்லாடை மற்ற தலங்கள் – திருநெல்லிக்கா, கீழப்பறையார், பழனி, பட்டீஸ்வரம், திருத்தங்கல், திருவாஞ்சியம்.கஞ்சனூர், திருஆவினன்குடி