துக்கமும் மகிழ்ச்சியும் கொட்டாவியை போல,

உணர்வின் சக்தி

          ஒருவரிடம் நெருக்கமாக பழகும் பொழுது அவரது #மனம் என்பதும், நமது மனம் என்பதும் உரசி #பசை பசையுடன் ஒட்டுவது போல ஒட்டிக் கொள்ளும். அப்போது அவருடைய மனத்தில் எண்ணங்கள் நமக்கும், நமது மனதின் எண்ணங்கள் அவருக்கும் சென்று கலக்கும். இதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், துக்கம் விசாரிக்கச் செல்லும் இடத்தில் அங்கு இருப்போரின் மனதின் எண்ணங்கள் துக்ககரமாகவே இருப்பதால், அந்த #துக்கம் சார்ந்த என்னத்தின் பதிவு தொற்றிக்கொள்ளும். … Read more

மனைஇடங்கள் வாங்கும் முன் வாஸ்து ஆலோசனை

வாஸ்து ஆலோசனைவிரைவில் வேலை கிடைக்க உதவும் ஸ்லோகம்! மகாலட்சுமியின் அனுகிரகம் ,

மனைஇடங்கள் வாஸ்து ஆலோசனை               இந்த உலகமே நீர், நிலம், காற்று,அக்னி ஆகாயம், ஆகிய பஞ்சபூதங்களால்தான் இயங்கி வருகிறது. ஒருவர் மனையை கட்டுவதற்காக ஓர் காலிமனையாக தேர்வு செய்யும்போது, அந்த இடத்தில் பஞ்ச பூதங்களின் தன்மை எப்படி அமைந்துள்ளது, அந்த அமைப்பானது அந்த இடத்தில் மனித வாழ்வில் வளர்ச்சியை உண்டாக்குமா என்பதையெல்லாம் கணித்துக்கூறுவதே வாஸ்து ஆகும். இப்போதெல்லாம் , வீடு மற்றும் தொழிற்சாலை கட்டினாலும், முதலில் எல்லோரும் வாஸ்து சாஸ்திரம் … Read more