இன்று பஞ்சாங்க குறிப்புகள் வாஸ்து கருத்து 14.7.2021

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ்இன்றைய வாஸ்து கருத்துக்கள்: வாஸ்து சாஸ்திர அமைப்பில் ஒரு தொழிலுக்கான, தொழிற்சாலைக்கான இடத்தேர்வு என்பது மிக மிக முக்கியம். எந்த இடமாக இருந்தாலும் சதுரமாக அல்லது, செவ்வகமாக  வாங்குவது நலம். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இருக்கின்ற இடங்களை சதுர அமைப்புக்கு ஒரு டிஜிட்டல் சர்வே எடுத்து அதனை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் . மீதி இருக்கக்கூடிய இழுத்த அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை ஒரு  … Read more

vastu chennai,வாஸ்து நிபுணர் சென்னை

vastu chennai,வாஸ்து நிபுணர் சென்னை

Vastu Consultant in Chennai.  Vastu Shastra Consultants, Vastu, How much do Vastu consultants in Chennai charge for home Vastu remedies? In Chennai, Vastu consultants charge approximately Rs 10,000 to Rs 15,000 for the home Vastu remedies. In Chennai, the reputed Vastu consultants provide Vastu consultation services and services related to Vastu  astu consultants offering vastu consultants services, vastu shastra consultants, vastu shastra, indian vastu consultants, indian vastu shastra consultants, Vastu Shastra Consultants … Read more