நனவாகும் கனவு இல்லம் 1௦

modiji

கனவு இல்லம் இதற்கு முன்பு உள்ள கட்டுரைகளில் வீடு தொடக்கம் முதல் சுவர்களின் உள் மற்றும் வெளி சுவர்களின் பூச்சு வேலைகளைப் பார்த்தோம் இந்தக் கட்டுரையில் பாக்கி உள்ள ஒருசில வேலைகளைப் பற்றி  விளக்கம் அளித்து  க்கட்டுரையை நிறைவு செய்வோம். தரைத்தளம் டைல்ஸ் ஒட்டும் போது தென்மேற்கு உயர்ந்த அமைப்பில் அமைக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு தென்கிழக்கு பகுதிகளில் உயர அமைப்பும்,அதன்பின் வடமேற்கில் தாழ்வு அமைப்பு உறுவாக்கி எல்லா இடங்களையும் விட வடகிழக்கு தாழ்ந்த அமைப்பாக உறுவாக்கி … Read more