வாஸ்து தவறுகளும் தற்கொலை எண்ணங்களும்

வாஸ்து தவறுகளும் தற்கொலை எண்ணங்களும்

ஓர் உயிரைக் காத்திடுங்கள். நண்பர்களுக்கு வணக்கம்.எனது வாஸ்து ஆலோசனை பயணத்தில், தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் போல இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை சந்தித்து உள்ளேன்.அதுசார்ந்த ஒரு விளிப்புணர்வு உளவியல் பதிவு . ஒருவர் தற்கொலையைப்பற்றிச் சிந்திக்கும்போது, யார்வேண்டுமானாலும் அவர்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றி அதிலிருந்து அவர்களை விடுபட வைக்கலாம். அதாவது உதவலாம், நான் மற்றும் நீங்கள்கூட… நீங்களோ, நானோ தற்கொலை செய்ய எண்ணம் உள்ள மனிதரின் பிரச்னைகளைத் தீர்க்கவில்லை,அதிலிருந்து நாம் அவர்களை விடுபட வைக்க முடியும், தற்கொலை என்பது, … Read more

vastu for compound wall,

  அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் சுற்றுசுவர்கள். வாஸ்துப்படி ஒரு இல்லத்திற்கு ஏன் சுற்றுச்சுவர்கள் அவசியம் என்பதனைப்பற்றி இக்கட்டுரையின் வாயிலாக பார்ப்போம்.பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்ட் நமக்கு போதுமா? ஒருவர் வீடு கட்டுகிறார்கள் என்றால் அவரது இடத்திற்கு முன்பே கிழக்கு புறத்தில் இருக்கும் இடத்தில் அவரது வீட்டிற்கு காம்பவுண்ட் கட்டி இருந்தால்,எதற்கு தனிசெலவு வேண்டாம் என்று வீடு கட்டும் போது நம்முடைய வீட்டிற்கு தனியாக சுற்றுச்சுவர்கள் வேண்டாம் என்று நிறைய மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்.அதேபோல கிழக்கு பார்த்த வீடு கட்டும் போது … Read more

வாஸ்து நாட்கள்

வாஸ்து நாட்கள்

வாஸ்து நாட்கள்               வாஸ்து நாளன்று பூமி பூஜை செய்வது விசேஷ பலன்களை அளிக்கும் என்பது தவறான கருத்து வாஸ்து ஆகும். சாஸ்திரம் என்பது பஞ்சபூதங்களாகிய நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பூமி ஆகிய ஐந்தையும் ஒருங்கிணைத்து அவற்றை நமக்கு சாதகமாக செயல்பட அல்லது நமக்கு நன்மை செய்யும் விதத்தில் விஞ்ஞான முறைப்படி கட்டிடங்களை அமைக்கும் முறையே ஆகும்.   வாஸ்து நாளில் பூமி பூஜை செய்வதைவிட வாஸ்து சாஸ்திரப்படி வீட்டை … Read more