வாஸ்துவில் பெண் வீடுகள்.

vastu for women

வாஸ்துவில் பெண் வீடுகள்.           ஒரு இல்லத்தின் இந்திர திசையில் எந்தவிதமான சாளரங்களோ,அல்லது கதவுகளோ இல்லாத வீடுகளை பெண்களுக்கு உரிய வீடுகள் என்றுதான் சொல்லவேண்டும். ஒரு வீட்டில் கிழக்கு திசையில் எவ்விதமான திறப்பு என்பது இல்லாமல் இருப்பது மிகவும் தவறான வாஸ்து அமைப்பு என்றுதான் கூற வேண்டும். நமது சாஸ்திர அமைப்பில் கிழக்கு திசைக்கு உரிய கடவுளாக சூரிய பகவான் விளங்குகிறார். அப்படிப்பட்ட சூரிய பகவானின் கதிர்கள் ஒரு இல்லத்திற்கு வரவில்லை … Read more

ஒரு குடும்பத்தின் பெண் வெற்றி பெற தீர்மானிக்கும் மூலைகளான தென்கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு ஆகும், அங்கு அவைகளைப்பற்றி

ஒரு மூலைகளை பற்றிய விளக்கம் தென்கிழக்கு               தென்கிழக்கில் படுக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் குடும்பத்தின் தலைவர் அங்கே கண்டிப்பாக படுக்கக்கூடாது. கழிவுநீர் தொட்டி, கழிவறை, கிணறு, போர் போன்ற அமைப்புக்கள், மேல்நிலைத் தண்ணீர்; தொட்டி, மூடப்பட்ட படிக்கட்டு அமைப்பு ஆகிய விஷயங்கள் அங்கு அமையக்கூடாது. இந்தப் பகுதியைவிட்டு வீட்டினுள் சமையலறை அமைப்பது மிகப் பெரிய தவறு. போர்ட்டிக்கோ அமைப்பு கண்டிப்பாக வரக்கூடாது. இங்கே என்ன வரலாம் என்று சொன்னால் … Read more