மூன்றாம் பிறை தரிசனம்

ஒவ்வொரு மாதம் வரும் மூன்றாம் பிறை தரிசனம் முற்பிறவி பாவத்தைப் போக்கும். சூரியனும், சந்திரனும் ஒரே ராசியில் இணைவது அமாவாசை திதியாகும். ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கு பிறகு வரும் மூன்றாம் நாள், மூன்றாம் பிறை நாளாகும். அமாவாசைக்கு மறுநாள் நிலவு தெரிவதில்லை. ஆனால், மூன்றாம் நாளான துவிதியை திதியில் தெரியும் நிலவு அழகாக, பிரகாசம் குறைவாக இருக்கும். மூன்றாம் பிறையானது இரவு முன்னே 6.45 மணியளவில் தோன்றும் பிறையாகும். மூன்றாம் பிறையை தெய்வீக பிறை என்றே சொல்லலாம். இந்த … Read more