கர்ப்பப்பை கோளாறும் வாஸ்து சாஸ்திரமும் /கர்ப்பப்பை கோளாறு/கர்ப்பப்பை நீர்க்கட்டி/கர்ப்பப்பை இறக்கம்

கர்ப்பப்பை கோளாறும் வாஸ்து சாஸ்திரமும்,கர்ப்பப்பை கோளாறுகள் வாஸ்து,கர்ப்பப்பை நீர்க்கட்டிகள் கரைய,கர்ப்பப்பை இறக்கம் யாருக்கு வரும்,எதனால் வரும், நரம்புத்தளர்ச்சி, பாலின கோளாறுகள், நாக்கு, உணர்ச்சி, … கர்ப்பப்பை கோளாறு, கருமுட்டை வளர்ச்சி குறைவு,மூத்திரக்காய் வீக்கம், கர்ப்பப்பை வீக்கம் வலி,Cervical disorders Vastu,Signs and Symptoms of Upper Cervical Disorders,Cervical Spine – Anatomy, Diseases and Treatments,facing cervical problems vastu,