பண பற்றா குறை நீங்க, பண கஷ்டம் நீங்க,பணம்பெருக பாடவேண்டிய பதிகங்கள்.

பலன் தரும் ஆலயங்கள் ஆலயம் :திருவீழிமிழலை                                        இறைவன்:வீழியநாதர்                   இறைவி.   :சுந்தர குஜாம்பிகை                    தீர்த்தம்.     :விஷ்ணு தீர்த்தம்       … Read more