படிக்கட்டு அமைக்க வாஸ்து staircase location as per vastu

படிக்கட்டு அமைப்பதற்கு வாஸ்து,மாடிப்படி அமைக்க சிறந்த இடம்,மாடி படி அமைப்பு, வாஸ்து படி படிக்கட்டு எண்ணிக்கை, வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், மாடிப்படி வாஸ்து சாஸ்திரம், தெற்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து வரைபடம், முதல் மாடி வாஸ்து, தெற்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து சாஸ்திரம், மொட்டை மாடி வாஸ்து, மாடிப்படி அளவு,மாடிப்படி வாஸ்து ,staircase vastu in tamil ,staircase location as per vastu,staircase vastu and orientation,Staircase design, staircase vasthu, ground … Read more

வாஸ்துவின் பலன்கள்

வாஸ்துப்படி வீட்டின் பலன்கள்

வாஸ்துப்படி வீட்டின் பலன்கள்   ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை உள்ள உயிரினங்களில்  மனிதன் மட்டுமே ஆறு அறிவு உள்ளவன் , அவன் மட்டுமே சிந்திக்கின்றான் ஆராய்ச்சி செய்கிறான்.  தன் உணர்வுகளை  உடலின் வழியாக  தெரிவித்துக் கொள்கிறான்.  தனக்குத் தேவைப்படும் வசதி வாய்ப்புகளைத் தேடி தேர்ந்தெடுத்து கொள்கின்றான்..  நல்லது கெட்டது எவை என்று ஆராய்ந்து அனுபவித்து தெரிந்து கொள்கின்றான்.அப்படி அவனை ஆராய தூண்டும் செயல் என்னவென்றால் அவன்வசிக்கின்ற இல்லமே ஆகும்.   அறிவியல் சார்ந்த … Read more

வாஸ்துப்படி வாகனங்களை எங்கு நிறுத்தவேண்டும்?

CAR PORCH vasthu

வாஸ்துவும் வாகனம் நிறுத்தும் இடங்களும்,   மனித வளர்ச்சியில் போக்குவரத்து என்பது மனிதப் பிறப்போடு ஒன்றிய செயல் ஆகும். முதலில் மாடுகளையும்,குதிரைகளையும், எறுமைகளையும்,பழக்கம் செய்து போக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்தி வந்தார்கள்.அதன்பிறகு மாட்டு வண்டி பயணம் பிறகு மிதிவண்டி இன்று கார்களும் மோட்டார் சைக்கிள்களும் வந்து விட்டது. இப்படி மனித வாழ்வில் மிக முக்கியமான பங்கினை  நம்முடைய வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் போது அது தவறான அமைப்பாகி நமக்கு தீமைகளை செய்யும் வீடாக மாறிவிடுகிறது.அந்த வகையில் நாம் … Read more