எருக்கினை தலவிருஷ்சமாக இருக்கும் ஆலயத்தின் சிறப்பு என்ன?

http://chennaivasthu.com/wp-content/uploads/2017/07/எருக்கன்-thamil.co_.uk_.jpg

எருக்கினை தலவிருஷ்சமாக இருக்கும் ஆலயத்தின் சிறப்பு என்ன?   சூரியனுக்கு அர்க்கன் என்ற பெயரும் உண்டு.அந்த வகையில் நவகிரகங்களில் சூரியனுக்கு உரிய விருட்சமாக எருக்கு உள்ளது.அப்படிப்பட்ட எருக்கு ஸ்தல விருட்சமாக ஆடுதுறை சிவசூரிய ஆலயம்,திருஎருத்தக்கம் புலியூர்,திருகானாட்டு முள்ளுர்ஆகிய சிவபெருமான் ஆலயங்கள் உள்ளன. மருத்துவ மகத்துவம் கொண்ட தாவரங்கள் இறைவன் குடியிருக்கும் ஆலயத்தின் விருட்சமாக கொலுவிருக்கும்போது அதன் சாந்நித்யம் பன்மடங்கு உயர்ந்து இருக்கும் என்கின்றனர் முன்னோர். தலவிருட்சங்களில் மிகப்பெரிய சூட்சுமம் உள்ளது .அதை வரும் பதிவுகளில் பார்க்கலாம்.இன்றைக்கும் கூட … Read more