வாஸ்து அமைப்பில் மனைகள்

Basics-Vastu-Tips-Before-House-Buying

வாஸ்து அமைப்பில் மனைகள்             வீடு கட்டுவதற்காக காலிமனையை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அதன் சுற்றுப்புற இடங்களின் அமைப்பை முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும். கிழக்குப் பகுதியில் பள்ளமாகவும், மேற்கு பகுதி உயரமாகவும், தெற்கு பகுதி உயரமாகவும், வடக்கு தாழ்ந்த அமைப்பாக பள்ளமாகவும் இடங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். வீடு கட்ட தேர்ந்தெடுக்கும் மனைக்கு எதிரில் மரங்களோ, விளக்குத் தூண்களோ இல்லாமலும், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் இருக்க வேண்டும். அதேபோல தவறான தெருக்குத்து … Read more

பழைய வீட்டை வாங்கும் போது வாஸ்து ஆலோசனைகள்.

Basics-Vastu-Tips-Before-House-Buying

பழைய வீட்டை வாங்கும் போது வாஸ்து ஆலோசனைகள்.               புதிய வீடு அல்லது விற்பனைக்கு வரும் பழைய வீடு அல்லது கட்டிடம் கட்டும் நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வாங்கும் போது கட்டாயமாக வாஸ்து ஆலோசனையுடன் வாங்குவது நலம். அப்படி எந்தவிதமான கட்டிமுடித்த கட்டிடங்களை வாங்கும்போது அந்த இடத்தின் திசைகளை முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். மற்றும் குடியிருந்து விற்பனைக்கு வரும் இல்லங்களில் வாழ்ந்தவர்களின் வரலாறு தெரிந்து … Read more