விவசாய நிலத்தில் வாஸ்து

  விவசாய நிலத்தில் வாஸ்துவை எப்படி இணைப்பது? பரந்த விவசாய நிலம் மற்றும் , வீடு இருக்கும் நிலம் எதுவாக இருந்தாலும் நைருதிமூலையில் இருந்து இல்லத்தை அமைத்து விட்டு வடக்கு, மற்றும் கிழக்கு,வடகிழக்கு பகுதிகளில் அதிக காலிஇடம் விட வேண்டும். இதுதான் வாஸ்துவின் அடிப்படை முதல் விதியாக செயல் படுத்த வேண்டும். விதி., 10000 சதுரடிக்கு மேல் கால் ஏக்கருக்கு மேல் வரும்போது தான் வாஸ்து தவறு சார்ந்த பிரச்சனைகளே ஆரம்பிக்கும். அரசு விதிகளின்படி வீட்டு மனை … Read more